Bahasa Ibu

25/11/2022 JAMALUDIN GmSas 0

Aku berlari-lari di masa kanak-kanak dulu sambil disaksikan oleh Ibu dan ia memamerkanku kepada teman-temannya, “Itulah anakku yang kelak akan menjadi air mata panjang ketika […]