Mumete Guru Non-ASN bar Bada

Bada wis purna, riyadi ya wis mari. Jajan ing nduwur meja wis sirna, dhuwit ing dompet uga wis mepet. Awak dhewe gur kari melet-melet.

***

 Saperang kanca guru Non-ASN (kalebu aku ding) dha rerasan bab riyayan ndek wingi. Genahe sih sambat, ya sambat berjamaah lah. Awak dhewe ‘ki pancen grupe sobat sambat kok. Sambate ya bab apa maneh yen dudu perkara dhuwit. Ngelu mikir piye carane ora nyaur utang riyayan wingi.

 Lha kok aneh, ngragadi badan nggo dhuwit utangan? Kanggo sing ora percaya yen dhuwit bada ndek wingi kae olehe utangan, ayo itung-itungan. Sumpah talah, antarane kabutuhan minimal kanggo riyayan karo standar gajine para guru Non-ASN kae njomplang banget lho. Mula solusine ya mung golek utangan.

 Coba saiki di list apa wae kabutuhan minimum riyayan. Sing nomer siji jelas jajan lan panganan liyane. Ha mbok yakin.. apa ana sing wani riyayan zonder jajan ning meja omahe? Aja omong jajanan modhel nastar utawa kastengel, cetha ra bakal ginayuh dening guru Non-ASN. Sing prasaja wae bangsane jajan empan, rengginang lan kripik. Njur menu utamane orem-orem tahu tempe, nggo pantes-pantesan bisa dicemplungi rajangan daging sapi sak ons. Anggep wae nggo jajanan lan panganan liyane kuwi butuh 750 ewu (iki wis pitungan paling minim).

 Njur sing nomer loro sandhangan anyar kanggo anake. Tulung dicathet ya, kanggo anake. Dene perkara nyandhang kanggo Bapak lan Ibune ngono nomer pitulikur. Masiyo ra nyandhang anyar patang riyayan ya ra pati masalah. Kanggo sandhangan anak kuwi anggep wae 150 ewu sak setel. Rega semene iki jelas dudu kelase outfit kekinian, nanging kelase sandhangan obralan saka pasar tradisional. Kuwi mung sak setel, yen anake loro utawa telu ya kari ngepingke wae.

 Nomer telu, kanggo slametan lan ater-ater. Jal, aku pingin weruh apa ana sing wani riyayan tanpa ater-ater nyang tangga teparo lan dulur-dulur tuwa? Napa panjenengan pingin dados rerasan tiyang sakkampung ngantos pendhak Bada suk mben? Apa maneh kanggo sing wis kadhung nduwe stempel dadi guru. Mosok ya guru kok medhit men, ora nate ater-ater nyang tangga. Kanggo slametan lan ater-ater ki dhuwit 500 ewu bakal ludhes, percaya wae karo aku.

 Kabutuhan nomer papat, kanggo ngapiki omah. Ngapiki omah iki aja dipikir kok kanggo ngganti gentheng lan tegel keramik, ora. Paling-paling gur kanggo ngecet tembok sing wernane wis dha luntur kaya katresnane mantanku kae, Eh.. Kanggo ngecet tembok iki minimal ya 150 ewuan lah, kuwi dicet dhewe lho, ora nganggo mbayari tukang. Ha wong tarife tukang jaman saiki sedina wae wis satus ewu.

 Kabutuhan terakhir, nanging sing paling horor: kanggo nyangoni cah cilik. Isih mending yen awake dhewe urip ning perumahan, ra kakehan silaturahmi njan-sinanjan. Bareng sing urip ning kampung padhet penduduk kaya ning kampungku iki? Riyayan rong ndina wae omah isa disabani cah cilik satus. Jaman semene apa ya mentala menehi angpao rongewu ripis nggo cah cilik? Anggep wae 5 ewu saben bocah, ping satus wis katon mripat 500 ewu bakal oncat. Mulane wis kapitung limang riyayan aku yen nyawang cah cilik wedine kaya nyawang zombie ning pelem “Train To Busan”, hahaha.

 Kuwi durung yen kedayohan dulur adoh saka luar kota lho. Apa ya tega menehi 5 ewu kanggo bocah sing omahe 50 km saka nggone awake dhewe? Tur dhekne isih termasuk ponakan cedhak? Bayangne yen anake dhewe sing sowan nyang omahe Pakdhene njur mung disangoni 5 ewu. Rak gela ta? Saora-orane ya 20 ewu lah nggo pantes-pantesan.

 Saka limang jenis kabutuhun riyayan kuwi wis cetha yen dhuwit (minimal) 3 yuta wae bakal ra enek jlamutane. Padahal kuwi mung kanggo bada rong ndina. Ning desa-desa malah ana sing nganti pitung ndina, diarani riyaya kupat.

***

 Saiki coba sampeyan survei elek-elekan, sepira ta standar gajine guru Non-ASN? Ning kotaku, guru Non-ASN entuk gaji 1,5 yuta per wulan kuwi wis termasuk ‘apik’. Isih akeh sing entuk ngisore kuwi. Malah isih akeh kanca guru sing bayarane mung 500 ewu plus, plus matur sembah nuwun, huhuhu… Njur THR’e piye? Owalah Mas.. Mbakyu.. aja ngira yen pitungan THR guru Non-ASN kuwi kaya pitungane ASN utawa pabrik-pabrik gedhe sing nilaine nganti 5 yuta-an. Guru Non-ASN entuk THR wae wis ngAlkamdulillah, nadyan pitungane mung ‘sakwelase’ yayasan. Pingin ngerti sepira nilaine? Padha karo dhuwit jajane Devano Danendra, ing sedina.

 Njur yen pitungan antarane kabutuhan riyayan karo gajine njomplang kaya ngono piye? Lha ya kuwi masalahe. Saben tahun guru Non-ASN mesthi kaya pecas ndahe mikir Bada. Apa maneh mikir 28 dina sawise riyaya. Engko wayahe mlebu sekolah isih ditagih jurnal, RPP lan liya-liyane. Mangkane, guru Non-ASN mending ra sah melu riyayan, ndelik wae ning guwa saben Bada.


-Bantu Rembukan.com agar bisa terus menjadi media yang merangkul penulis-penulis dari desa, dengan cara traktir kami kopi di sini

About Rois 7 Articles
Seorang part time teacher dan full time parent. Mengajar -sekaligus belajar- mapel Bahasa Jawa. juga seorang atlit badminton amatir yang tidak akan takut menghadapi 'minions' ataupun 'the daddys'

Be the first to comment

Monggo Komentare

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.