Pengasuh

Founder :

Hamdani Mubarok

Mubasir Alamsyah

Muhamad isbah habibii

Muhammad Anwar Ibrahim

Pemimpin redaksi :

Hanif N. Isa

Bidang esai

Editor : M. Tarekh Aziz

Bidang puisi

Kurator : Qotrunnada

Bidang video :

Dedi Mumtazul Umam, Muhammad Athoillah

Bidang komik :

Muhamad isbah habibii

Tukang website :

Mubasir Alamsyah

Urusan dapur :

Mahmudah Ahna, Muhammad Athoillah

Sosial media

Muhammad isbah habibii, Dedi Mumtazul Umam


Para Veteran

Hamdani Mubarok

Anwar Ibrahim

Muhammad Bagus Ainun Najib

Albila NurFadilah

Livalutfian R. Iza

Ony Rizqi Nevada

Maulana Akhsan mustofa

Nielnha Fitry

Neyla Hamadah