Kerakyatan

Zakat dan Kesalehan Sosial di Tengah Wabah

Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah:43 yang artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku.” Yang dimaksud ialah salat berjamaah dan dapat...
M. Irkham Thamrin
4 min read