Ki Hajar Dewantara

Arti Kewarasan

Einsten, Mozart, Tesla adalah segelintir tokok yang semula dianggap gila oleh orang-orang waras kemudian sanggup menggemparkan dunia para orang-orang yang mengaku waras. Dari manakah...
Barokah E. Pambudi Barokah E. Pambudi
3 min read